Bên cạnh các loại bảng hiệu được sử dụng để hút khách hàng vào trời tối như biển Led, màn hình Led thì một loại bảng có tác dụng mạnh mẽ không kém đó chính là bảng hộp đèn hay hộp đèn quảng cáo. Về cơ bản chúng ta có thể hiểu là biển hộp đèn là dạng hộp lập phương 2 bề mặt rộng sẽ là nội dung chúng ta muốn hiện thị và bên trong là đèn Led siêu sáng.

Thiết kế hộp đèn Quảng cáo